Имате нужда от помощ?

Програмиране и настройване на металорежещи машини

Инженерни разработки по заявка на клиента

Услуги

Конструиране на детайли и възли

Разработки по заявка от клиента.

Конструктивна документация

Изготвяне на документация, съгласно изискванията на ЕСКД.

Програмиране и настройване на стругове с цифрово-програмно управление

Създаване на управляваща програма за изработка на детайл с произволна сложност; подбор на режими на рязане и инструменти, съобразени с машината на клиента; консултация за избор на инструменти.

Програмиране и настройване на фрези с цифрово-програмно управление

Създаване на 3-D модели. Създаване на управляваща програма за изработка на детайл с произволна сложност; създаване на визуализация на обработката на детайла; подбор на режими на рязанеи инструменти, съобразени с машината на клиента; консултация за избор на инструменти.

Съставяне на технологични и маршрутни карти

Описание на технологичния процес; данни за детайла и инструмента; изчисляване на времената за подготвителни и технологични операции; схеми и скици на технологичните бази.

Разработка и внедряване на технологии

Разработка и внедряване на технологии за изработка и автоматизация при серийно и масово производство.

Обучение на персонал

Практическа подготовка на оператори. Консултиране и методически указания.

Предпочитам невъзможното, което убеждава пред възможното, което звучи неубедително. – Айзък Азимов

За нас

Доверете се на години опит и много завършени проекти

Екипът на АИ Инженеринг има дългогодишен опит в работата с металорежещи машини със системи за управление Fanuc, Heidenhain, Dialog и др.,както и с изработката на детайли на универсални машини. В моделирането на детайли с различна степен на сложност се използват CAD/CAM програмни продукти, свързани с изработката на детайли със специфично приложение в различни производствени браншове.

За нас 

Специализирали сме се в изработка на детайли с произволна сложност и материали, в зависимост от потребностите на нашите клиенти. Това включва: уточняване на специфичните изисквания на детайла или изделието; посещение на място с цел оценка на технологичните възможности, съгласно заявката; оптимизиране на процеси, консултиране; методическа подкрепа и обучение.

 

Какво включва нашата работа:

В полето на разработките ни са включени особеностите на пълен производствен цикъл, който започва със създаване на технологичния процес, съобразяване с особеностите на формата и материала, машината на клиента; изготвяне на пълна конструктивна документация, която обхваща създаване на 3-D модел /когато се налага изработка на такъв/, създаване на технологична и управляваща програма, описание на процеса в съответната документация/ръководство за експлоатация.

Пишете ни

Свъжете се с нас още днес.

Обадете се

0889 986 503

Email

info@aienginery.com